Bộ ảnh “Em muốn về lại bên anh” của tác giả Nguyễn Ngọc Trung


[name]Nguyễn Như Lan[/name] [dl]#[/dl] [alb]#[/alb]