Bà Tưng Huyền Anh tái xuất, tung bộ ảnh khoe vòng 1 đốt mắt


[name]Bà Tưng[/name] [dl]#[/dl] [alb]#[/alb]