Đây là cô người mẫu Thái Lan đúng chuẩn “Mặt học sinh… thân hình phụ huynh”